• Статут (Файл PDF)
 • Рішення про неприбутковість (Файл PDF)
 • Антикорупційна програма (Файл pdf)
 • Правила внутрішнього розпорядку (Файл pdf)
 • Біографічна довідка  (Файл pdf)
 • Наказ про мережу (Файл pdf)
 • Прейскурант цін на платні послуги (Файл pdf)
 • Роспорядження про комунальне підприємство (Файл pdf)
 • Перелік та умови надання медичних послуг (Файл pdf
 • Акредитаційний сертифікат (Файл pdf)
 • Наказ МОЗ про ліцензування медичної практики (Файл pdf)
 • Наказ про призначення уповноваженої особу та уповноваженої комісії з питань запобігання та виявлення корупції (Файл pdf)
 • Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (Файл pdf)
 • Положення про уповноважену комісію з питань запобігання та виявлення корупції (Файл pdf)
 • План заходів із запобігання та виявлення корупції на 2021 рік (Файл pdf)
 • Договір з НСЗУ на 2021 рік (Файл pdf)
 • Договір з НСЗУ на надання "Психіатричної допомоги, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами" (Файл pdf)