Порядок складання, подання запитів на отримання публічної інформації

Порядок складання, подання запитів на отримання публічної інформації розроблено відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI (далі - Закон) та на виконання Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України" від 5 травня 2011 року № 548/2011 з метою забезпечення єдиних організаційних підходів при складанні письмових запитів, спрощення процедури їх оформлення, а також забезпечення якісного виконання запиту на публічну інформацію Національною академією.

Запити на отримання публічної інформації можуть бути індивідуальними або колективними, подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на отримання публічної інформації має містити:

  • ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;
  • підпис і дату у разі подання запиту у письмовій формі.

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації можна звертатися електронною поштою за адресою: kpb-krm@ukr.net

Відповідно до статті 20 Закону відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

  • Відмову в задоволенні запиту на інформацію;
  • Відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  • Ненадання відповіді на запит на інформацію;
  • Надання недостовірної або неповної інформації;
  • Несвоєчасне надання інформації;
  • Невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 України "Про доступ до публічної інформації";
  • Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили чинні права та інтереси запитувача

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Завантажити форму для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації